Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązujące dotychczas obostrzenia w zakresie nauki zdalnej w szkołach ponadpodstawowych zostały przedłużone do 2 maja. 

Od 26 kwietnia br. młodociani pracownicy z wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będą mieli organizowane zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu do uczestniczenia w nauce zdalnej, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mogą ubiegać się o wypożyczenie sprzętu ze szkoły.  

Kontakt ze szkołą możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny, email lub telefon.    
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. , Dziennik Ustaw, Poz. 752 

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

Rozporządzenie MEiN