CZWARTEK 13 września 2018r.

Zebranie klas I i maturzystów: godz. 1700
Zebranie pozostałych klas: 1730
Zebranie Rady Rodziców: godz. 1800