W życiu uczniów za szczególne chwile w szkole uznaje się te – przeżyte w pierwszym dniu, kiedy uczniowie niepewnym krokiem wchodzą do budynku, w którym następnie spędzą trzy lub cztery lata, a także te chwile- w dniu ostatnim, kiedy muszą pożegnać się nie tylko z murami szkoły, ale przede wszystkim z koleżankami i kolegami, wychowawcami, dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły. Niejednokrotnie ten dzień wiąże się z ogromnymi emocjami –  wzruszeniami, tkliwymi wspomnieniami, żalem i być może także z radością z powodu zakończenia nauki i kolejnego etapu w życiu. W DNIU 28.04.2017 ROKU UCZNIOWIE KLAS:  IV  TECHNIKUM  SPEDYCYJNEGO,  IV  TECHNIKUM EKONOMICZNEGO i TECHNIKUM ŻYWIENIOWEGO, IV TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO  i III LICEUM O PROFILU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE podczas UROCZYSTEJ AKADEMII Z OKAZJI UKOŃCZENIA NAUKI W I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE otrzymali nie tylko świadectwa, ale także coś wyjątkowego- usłyszeli wiele ciepłych i miłych słów na pożegnanie, życzeń zdania egzaminów maturalnych oraz pochwał za osiągnięcia w nauce, w sporcie czy w sferze artystycznej  od Wicestarosty Pana Wojciecha Kuryłły, Dyrektora Pana Damiana Janowicza, Wychowawczyń: Pani Honoraty Jarosz, Pani Renaty Bednarczyk i Wychowawców: Pana Marcina Usielskiego i Pana Jakuba Chałupki. Program artystyczny przygotowali zgodnie ze zwyczajem w naszej szkole uczniowie i wychowawcy klas rocznikowo niższych. Nastrój uroczystości był niesamowity, wzruszeniom nie było końca, Pan Krzysztof Rękoś – konferansjer uroczystości rewelacyjnie prowadził akademię, nie pozwalając na chwilę nudy czy krępującej ciszy. Nie zachowano jedności estetyk- patos mieszał się z humorem, dzięki wystąpieniom uczniów rocznikowo niższych, wychowawców i abiturientów. Z szacunkiem i wdzięcznością witano na scenie Rodziców wyróżnionych uczniów i dziękowano za wspaniałe wychowanie oraz gratulowano osiągniętych wysokich wyników w nauce ich dzieciom. Następna taka szczególna chwila nastąpi w przyszłym roku dla uczniów klas rocznikowo niższych i z pewnością nie zabraknie wspaniałej atmosfery pożegnania, takiej, jaka panowała w auli 28 kwietnia 2017 roku.

Ewa Radzijewska